Rồng Việt

Máy trộn bê tông 350 lít chuyển giao cho cửa hàng Điện Cơ Thanh Long

Sáng nay là ngày đầu tiên của tháng 01/08/2013 Rồng Việt tiếp tục xuất xưởng lô hàng Máy trộn bê tông 350 lít chuyển giao cho cửa hàng Điện Cơ Thanh Long ở Đồng Nai. Lô hàng lần này chuyên…