XE RÙA

Xuất xưởng Xe rùa, Máy trộn bê tông cho cửa hàng Thế Lộc ở Chi Lăng – An Giang

Máy và Thiết bị xây dựng Rồng Việt vừa xuất xưởng Xe rùa, Máy trộn bê tông cho cửa hàng Thế Lộc ở Chi Lăng – An Giang trong sáng nay. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=73-XKbUiogQ?rel=0]) Công ty Sản Xuất Máy Và Thiết…